PRAKTISK INFORMATION

Konsultation
Konsultation foregår kun efter aftale.

Der er dagligt konsultationer i tidsrummet kl. 9.00-12.00 og 13.00-15.00.

Onsdage er der aftenkonsultation i tidsrummet 15.00-16.30.

Konsultationer vedrørende akut opstået sygdom planlægges normalt ved telefonkonsultation i tidsrummet  kl. 8.00-8.45

Grundet Covid-19 situationen, er det pt ikke muligt, at medbringe pårørende til konsultation i klinikken. 

 

Akuttider

Vi udvidede pr. 1. november vores service i klinikken med akuttider samme dag i tidsrummet 11.00-12.00.

Der er tale om mindre tider til én akutopstået problemstilling. - For at benytte denne service ringes i morgentiden fra kl. 8-9,

hvor problemstillingen vil blive visiteret af enten en læge eller sekretær. 

Du kan altså ikke møde uanmeldt op til akuttiden. 

Vi gør opmærksom på, at man ikke selv kan beslutte, hvilken læge man bliver tilset af i akuttiden og at der kan opstå ventetid. 

 

Stærk smertestillende samt sovemedicin

Stærk smertestillende- samt sovemedicin kan kun bestilles ved forudgående aftale med lægen ved fremmøde.  

 

Receptfornyelser og almindelig tidsbestilling foregår via sekretariatet klokken 9.00-10.00 og 10.30-12.00

eller via hjemmesiden.

Ovenstående er vejledende. Akut-telefonen er åben for akutte henvendelser hele dagen fra 08.00-16.00.

 

E-Konsultation

Vi henstiller til, at alle der har mulighed for det, benytter vores online e-konsultation.

Her kan man bestille tid hos læge og sygeplejerske, bestille fast medicin samt sende os e-mails. 

Du må forvente en svartid på e-mails på op til 5 arbejdsdage.

 

Tidsbestilling og receptfornyelse

Telefonisk kan sekretariatet kontaktes for bestilling af ikke-fast medicin - der kan bestilles tid for de patienter,

der ikke kan benytte online booking.

I tidsrummet kl. 9.00-10.00 og  10.30-12.00 modtager sekretariatet tidsbestillinger og receptfornyelser  

Tlf. 8613 4363

OBS: Blodprøver kan ikke tages senere end kl. 14 på grund af afhentning af vore prøver.

 

"Min Læge" app: 

Vi har IKKE mulighed for, at melde ferie og fridage på app'en. 

Det er VIGTIGT, at man selv holder sig orienteret om lukkedage på hjemmesiden, da der ikke vil blive besvaret

mails eller fornyet medicin i disse perioder.

 

Lægevagten
Efter kl. 16 samt i weekenden og på helligdage kan lægevagten kontaktes på tlf. 7011 3131

Palle Juul-Jensens Boulevard 161, Indgang J3, 8200 Aarhus N

Du kan læse om fornuftig brug af lægevagten her

 

Skadestuen 

Palle Juul-Jensens Boulevard 161, Indgang J3, 8200 Aarhus N

Ring altid til egen læge eller lægevagten først! 

Læs mere her

 

Akut psykiatrisk hjælp

Har du brug for psykiatrisk hjælp, skal du ringe til din egen læge eller lægevagten på tlf. 7011 3131,

som kan henvise dit til en visiteret psykiatrisk modtagelse døgenet rundt.

Psykiatrisk Rådgivningstelefon 78 470 470 kan døgnet rundt give dig råd og vejledning ved akut psykisk krise.