LÆGERNE

Vi danner et kompagniskab på tre læger.

Lægerne i Morten Børupsgade består af  følgende:

Sean Heisselberg Pedersen
Speciallæge i almen medicin

Læge fra Odense Universitet 1997
Speciallæge i Almen Medicin 2005
Praktiserende læge 2005

Medlem af:
Den almindelige danske Lægeforening
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Jydsk Medicinsk Selskab

Flyttet hidtidige praksis fra Guldsmedgade hertil.

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Jakob Rhode
Speciallæge i almen medicin

Medlem af:
Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin
Jydsk Medicinsk Selskab
Dansk Idrætsmedicinsk Selskab

Flyttet hidtidige praksis fra Guldsmedgade hertil.

Overenskomst med sygesikringen: Ja

Helga Fogtmann Have

Speciallæge i Almen Medicin

Medlem af:

Praktiserende Lægers Organisation
Dansk selskab for Almen Medicin

Har arbejdet i Morten Børupsgade i 10 år.

Overenskomst med sygesikringen: Ja

 

Dina Vengen

Uddannelseslæge i klinikken fra 1. Februar 2020 til 31. Juli 2020 

Dina er KBU læge

Basislæge

Alle læger skal efter endt Universitetsuddannelse gennemgå et Basisforløb på i alt 12 mdr.

Forløbet skal indeholde to ansættelser á 6 mdr. inden for hospitalssektoren eller 6 mdr. hospital + 6. mdr. almen praksis.

Klinikken er uddannelsespraksis for læger.